Alle thema’s

Zien wat je doet, doen wat je ziet

zien is kwaliteit van eenheid

Zien wat je doet lijkt makkelijker dan je denkt. Het zuiden van het medicijnwiel heeft vele kwaliteiten één daarvan is de kwaliteit van eenheid, de eenheid van het ik en de omgeving. Wanneer er geen omgeving is besta jij niet omdat je ergens in tot manifestatie moet kunnen komen en zonder dat jij er bent is de omgeving niet noodzakelijk. Dus omdat jij aanwezig bent, kun je dieren, rivieren, planten, bomen, wolken, bergen, mensen, de zon, maan en sterren waarnemen.

Omdat de aarde bestaat en voedsel produceert kun jij fysiek bestaan. We zijn dus continu van elkaar afhankelijk, en daarmee gelijkwaardig. Het zuiden van groei en bloei, van zon hoog aan de hemel is een uitdrukkelijke manifestatie van de heelheid van de schepping. Maar zien wat je doet?

De ander zien

Die heelheid geldt ook voor hoe we ons tot de ander verhouden, als één(heid). Eigenlijk is er geen ander of nog helderder geformuleerd de ander is gelijk aan jou: een mens van vlees en bloed die net als jij leeft en leert in een wereld die je samen deelt. Daarin ben je dus gelijk, het maakt niet uit hoe goed je je ook voelt en je probeert te verheffen boven die ander.

Zien wat je doet, doen wat je ziet

Die eenheid die je in het zuiden kan ervaren helpt bij het verzachten van de scherpen blik van de adelaar in het oosten. Deze helderheid heeft namelijk ook een andere kant. Deze mentale staat van zien is dan misschien wel glashelder, hij is verre van hartelijk. Sterker nog je kan het ook gebruiken om jezelf te verheffen. Denken dat je beter, groter, meer bent. Dit is een het bijproduct van die mentale energie die je gedachten mee kan nemen en je ego opblaast.

Arrogantie als gegeven

Je gebruik de helderheid van het oosten om de ander op zijn plek te zetten. Uiteraard ligt het aan je aart en opvoeding hoe je daar mee omgaat. En helaas is de arrogantie die voortkomt uit het misbruik van die scherpte een kwaliteit die niet langer onderzocht wordt maar een onderdeel van onze cultuur lijkt te zijn geworden. Arrogantie bezitten we op veel niveaus, en helaas ten opzichte van zo’n beetje alles om ons heen. Het is een houding die we modaal hebben omarmd om alles wat voor onze voeten komt uit te buiten. Het niet te zien!

Super ras

Eerst komt de mens als super ras, intelligent en arrogant tot op het bot dan een hele tijd niets en daarna is er ook de plantenwereld, dierenwereld, elementen, andere rassen. De arrogantie is universeel ons westerse arrogantie is het meest pervers. Eeuwen lang hebben we de wereld afgeschuimd om ons zelf te verreiken met de bezittingen van andere. Nogmaals het egoïstisch misbruiken lijkt steeds normaler geworden, onderdeel van onze manier van doen. Nog niet zo lang geleden was er het gevoel van groot onrecht over de tandarts die voor zijn plezier in Afrika dieren in een oneerlijke situatie gewoon vermoord. Met jeeps en drijvers voor de lol op iets schieten. Kortom we hebben een arrogantie houding naar onze omgeving, naar de aarde en alles wat daarop leeft. Alles en iedereen is een ‘dingen’ dat we ons kan bevredigen.

Verheven

Hetzelfde doen we ook ten opzichte van onze kennissen (ook met de mensen waar we van houden). De ander is eigenlijk een object geworden. En geloof me, we zijn heel slim en zijn in staat het op veel verschillenden manieren te doe manieren doen. Je voelt je boven iemand verheven, je bent beter, slimmer, gevoeliger. Ook kan je de ander met verhalen, oordelen, meningen, hulpvragen en adviezen helemaal ondersneeuwen. Eigenlijk vind je dat je altijd gelijk hebt en dat je geweldig bent. De rest interesseert je niet of nauwelijks. Het aandragen van oplossingen kan ook een subtiele manier zijn om te laten zien hou slim jij wel niet bent.

Gevoel van eenheid en heelheid

Terug naar het zuiden en het gevoel van eenheid en heelheid. Verbonden met alles wat groeit en bloeit geeft het je de mogelijkheid die andere kant van de scherpte van het oosten en wat dat met je doet onder ogen te komen. Of ander gezegd, als je er midden in zit, zie je het niet. Als je in de andere staat van zijn bent en je durft eerlijk naar je eigen handelen te kijken en daar in je overdreven scherpte en de arrogantie die daar uit voort komt onder ogen te komen.. dan kan je dat laten oplossen in bewustzijn.

Of je ziet wat je doet, en doet vervolgens wat je ziet. Je ziet dat je arrogantie gebruikt om jezelf te verheffen. En dat wetende kan je het doen vervolgens aanpassen aan wat je gezien hebt. Op die manier kan de helderheid van het oosten, het scherp ‘zien’ en de ervaring van heelheid in het zuiden als spiegel voor die koelte je helpen je doen bewuster en meer van uit het hart van het zuiden te laten plaats vinden.
Ik ben benieuwd hoe dit resoneert bij jou..

 

gevoel van eenheid uit de steen

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *