de wet van de minste weerstand.

Alle thema’s

Weerstand, er is een wet van de minste weerstand…

Intelligentie van de natuur

‘minder doen en meer bereiken’

Een integraal wezen weet zonder te gaan, ziet zonder te kijken, en brengt dingen tot stand zonder te doen.
Lao-tse

De vierde spirituele wet van het succes is de wet van de minste weerstand. Deze wet is gebaseerd op het feit dat de intelligentie van de natuur moeiteloos en met onbekommerde overgave functioneert. Dit is het principe van de minste actie, van de minste weerstand. Dit is dan ook het principe van harmonie en liefde. Als we deze les van de natuur leren, kunnen we onze wensen gemakkelijk vervullen. Als we kijken hoe de natuur werkt, zien we dat er zo weinig mogelijk moeite wordt gedaan. Gras probeert niet te groeien, het groeit gewoon. Vissen proberen niet te zwemmen, ze zwemmen gewoon. Bloemen proberen niet te bloeien, ze bloeien. Vogels proberen niet te vliegen, ze vliegen.

Dat is inherent aan hun natuur. De aarde probeert niet om zijn eigen as te draaien; de natuur van de aarde is om met duizelingwekkende snelheid rond te draaien en door de ruimte te suizen. Daarnaast is het de natuur van baby’s om gelukzalig te zijn. En de natuur van de zon om te schijnen. Het is de natuur van de sterren om te fonkelen en te glinsteren. En het is de menselijke natuur om haar dromen te verwerkelijken, gemakkelijk en zonder moeite.

In de Vedische wetenschap, de eeuwenoude filosofie van India, wordt dit principe het principe van efficiënt gebruik van moeite genoemd, ofwel: Doe minder en bereik meer.’ Uiteindelijk leidt dit tot de toestand waarin je niets doet en alles bereikt. Dat betekent dat er slechts een vaag idee is, en dat dat idee zonder moeite werkelijkheid wordt. Wat meestal een wonder’ wordt genoemd, is eigenlijk een voorbeeld van de wet van de minste weerstand.

de wet van de minste weerstand.


Spontaan

De intelligentie van de natuur functioneert moeiteloos, wrijvingsvrij, spontaan. Ze is niet-lineair, intuïtief, holistisch en voedend. En als je in harmonie bent met de natuur, als je kennis hebt van je ware Ik, kun je de wet van de minste weerstand benutten. Je hoeft zo min mogelijk moeite te doen als je acties gemotiveerd worden door liefde, want de natuur wordt bijeengehouden door de energie van liefde. Als je streeft naar macht over andere mensen, verspil je energie. Wanneer je streeft naar geld of macht ter meerdere eer en glorie van het ego, besteed je energie aan het najagen van de illusie van geluk in plaats van te genieten van het geluk van het moment.

Als je alleen naar geld streeft om je persoonlijke gewin, snijd je de stroom van energie naar jezelf af en verstoor je de werking van de intelligentie van de natuur. Maar als je acties gemotiveerd worden door liefde, is er geen verspilling van energie. Als je acties ingegeven worden door liefde, vermenigvuldigt je energie zich en neemt ze steeds verder toe, en dan kan de overtollige energie die je verzamelt, in zodanige banen worden geleid dat je er alles wat je maar wilt mee kunt verwerven, met inbegrip van onbegrensde rijkdom.

Aandacht voor het ego verbruikt de grootste hoeveelheid energie

We kunnen ons lichaam beschouwen als een apparaat om energie te reguleren: het kan energie opwekken, opslaan en verbruiken.. Als je weet hoe energie op efficiënte wijze kan worden opgewekt, opgeslagen en verbruikt, dan kun je een onbeperkte hoeveelheid rijkdom vergaren. Aandacht voor het ego verbruikt de grootste hoeveelheid energie. Als je innerlijke referentiepunt het ego is, als je streeft naar macht over anderen of naar goedkeuring van anderen, verspil je energie. Als die energie wordt vrijgemaakt, kan die in andere banen worden geleid en worden gebruikt om te creëren wat je maar wilt. wanneer je innerlijke referentiepunt je ziel is, als je ongevoelig bent voor kritiek en voor geen enkele uitdaging bang, kun je de kracht van de liefde aanwenden en energie creatief gebruiken om overvloed en groei te ondergaan.
In De kunst van het dromen zegt Don Juan tegen Carlos Castaneda: `… de meeste energie verspillen we met het bevestigen van onze belangrijkheid… Als we wat van die belangrijkheid konden kwijtraken, zouden er twee bijzondere dingen met ons gebeuren. Ten eerste zouden we de energie vrijmaken die we nu nodig hebben om te proberen de illusie van onze grandeur op te houden, en ten tweede zouden we dan genoeg energie hebben om… een glimp op te vangen van de werkelijke grandeur van het universum.’

de wet van de minste weerstand.


Weerstand in drie componenten

De wet van de minste weerstand heeft drie componenten, er zijn drie dingen die je kunt doen om dit principe van ‘minder doen en meer bereiken’ in praktijk te brengen. De eerste component is acceptatie. Acceptatie betekent gewoon dat je je voorneemt: ‘Vandaag accepteer ik de mensen, situaties, omstandigheden en gebeurtenissen zoals ze zich voordoen.’ Dat betekent dat ik weet dat dit moment is zoals het moet zijn, omdat het hele universum is zoals het moet zijn. Dit moment — het ogenblik waarop je dit leest — is de culminatie van alle momenten die je in het verleden hebt meegemaakt.

Dit moment is zoals het is omdat het hele universum is zoals het is. Als je je tegen dit moment verzet, verzet je je eigenlijk tegen het hele universum. In plaats daarvan kun je het besluit nemen dat je je vandaag niet zult verzetten tegen het hele universum door je te verzetten tegen dit moment. Dat betekent dat je acceptatie van dit moment totaal en volkomen is. Je accepteert de dingen zoals ze zijn, niet zoals je ze op dit moment zou wensen. Het is belangrijk dit te begrijpen. Je kunt wensen dat de dingen in de toekomst anders zijn, maar op dit moment moet je de dingen accepteren zoals ze zijn.

Wat betekent verantwoordelijkheid?

Als je je gefrustreerd of geërgerd voelt door een persoon of situatie, vergeet dan niet dat je niet reageert op de persoon of de situatie, maar op je gevoelens over die persoon of situatie. Het zijn jouw gevoelens, en je gevoelens zijn niet de schuld van iemand anders. Als je dit helemaal erkent en begrijpt, ben je in staat verantwoordelijkheid te nemen voor hoe je je voelt en dat te veranderen. En als je de dingen kunt accepteren zoals ze zijn, ben je in staat verantwoordelijkheid te nemen voor je situatie en voor alle gebeurtenissen die je als problemen ziet.

Dit brengt ons bij de tweede component van de wet van de minste weerstand: verantwoordelijkheid. Wat betekent verantwoordelijkheid? Verantwoordelijkheid betekent niemand en niets de schuld geven van je situatie, ook niet jezelf. Als je deze omstandigheid, deze gebeurtenis, dit probleem hebt geaccepteerd, betekent verantwoordelijkheid het vermogen een creatieve respons te hebben op de situatie zoals die nu is. In elk probleem is het zaad van de gelegenheid aanwezig, en dit besef maakt het je mogelijk het moment te transformeren tot een betere situatie of een betere zaak.

de wet van de minste weerstand.

Weerstand als leermeester

Als je dit eenmaal kunt, wordt elke zogenaamd nare situatie een gelegenheid voor het creëren van iets nieuws en moois, en elke zogenaamde kweller of tiran zal je leermeester worden. De werkelijkheid is een interpretatie. En als je ervoor kiest de werkelijkheid op deze manier te interpreteren, heb je veel leermeesters om je heen en veel gelegenheden om te groeien. Help jezelf er elke keer dat je wordt geconfronteerd met een tiran, kweller, leermeester, vriend of vijand (dat betekent allemaal hetzelfde) aan herinneren: ‘Dit moment is zoals het moet zijn.’ Wat voor relaties je ook hebt op dit moment, het zijn precies de relaties die je op dit moment nodig hebt. Achter alle gebeurtenissen gaat een bedoeling schuil, en die verborgen bedoeling is het bevorderen van je eigen groei.

Bewustzijn geworteld is in weerloosheid

De derde component van de wet van de minste weerstand is weerloosheid, wat betekent dat je bewustzijn geworteld is in weerloosheid, en je afstand hebt gedaan van de behoefte anderen te overtuigen of over te halen tot je standpunt. Als we naar de mensen om ons heen kijken, zien we dat ze negenennegentig procent van hun tijd besteden aan het verdedigen van hun standpunten. wanneer je afstand doet van de behoefte je standpunt te verdedigen, krijg je daardoor de beschikking over een enorme hoeveelheid energie die voor die tijd verspild werd. Als je je defensief opstelt, anderen de schuld geeft, en het heden niet accepteert en je er niet aan overgeeft, ontmoet je veel weerstand.

Besef, als je weerstand ontmoet, dat door de situatie te forceren de weerstand alleen maar groter zal worden. Je moet niet stokstijf blijven staan als een grote eik, die splijt en omvalt in de storm. In plaats daarvan moet je flexibel zijn, als een rietstengel die meebuigt met de storm en overleeft. Zie er helemaal van af je standpunt te verdedigen. Als je geen punt hebt om te verdedigen, geef je een ruzie geen kans om te ontstaan. Als je consequent ophoudt met strijden en tegenstand bieden, zul je het heden, dat een geschenk is, volledig kunnen ondergaan. Iemand heeft eens tegen me gezegd: Eet verleden is geschiedenis, de toekomst is een raadsel, en dit moment is een geschenk.

Zeg gewoon tegen jezelf wat je bedoeling is,

Naarmate je deze vurigheid van de ziel van alles wat leeft begint te ondergaan, naarmate je er nauw mee in contact komt, zal er een vreugde in je ontstaan en zul je de zware lasten van een defensieve opstelling, boosheid en gekwetstheid laten vallen. Alleen dan zul je opgewekt, zorgeloos, vrolijk en vrij worden. In deze vreugdevolle, eenvoudige vrijheid zul je zonder gevoel van twijfel in je hart weten dat wat je wilt voor je bereikbaar is wanneer je dat wilt, doordat je wens komt van het niveau van geluk, niet van het niveau van ongerustheid of angst. Je hoeft je niet te rechtvaardigen; zeg gewoon tegen jezelf wat je bedoeling is, en je zult elk moment van je leven voldoening, genot, vreugde, vrijheid en autonomie ervaren.

Neem je voor het pad van de minste weerstand te volgen. Via dit pad ontvouwt de intelligentie van de natuur zich spontaan, zonder wrijving of moeite. Als je over de uitstekende combinatie van acceptatie, verantwoordelijkheid en weerloosheid beschikt, zul je merken dat het leven moeiteloos voort stroomt. Als je blijft openstaan voor alle standpunten en niet star vasthoudt aan slechts één ervan, zullen je dromen en wensen mee stromen met de wensen van de natuur. Dan kun je je intenties loslaten en rustig wachten op het juiste seizoen, waarin je wensen tot bloei komen en werkelijkheid worden. Je kunt er zeker van zijn dat als het seizoen juist is, je wensen zich zullen manifesteren. Dat is de wet van de minste weerstand.

HET TOEPASSEN VAN DE WET VAN DE MINSTE WEERSTAND

Ik zal de wet van de minste weerstand in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende stappen te doen:
1- Ik zal me toeleggen op acceptatie. Vandaag zal ik de mensen, situaties, omstandigheden en gebeurtenissen accepteren zoals ze zich voordoen. Ik zal weten dat dit moment is zoals het moet zijn, omdat het hele universum is zoals het moet zijn. Ik zal me niet verzetten tegen het hele universum door me te verzetten tegen het heden. Mijn acceptatie is volledig en totaal. Ik accepteer de dingen zoals ze op dit moment zijn, niet zoals ik zou willen dat ze waren.
2- Als ik de dingen heb geaccepteerd zoals ze zijn, zal ik verantwoordelijkheid nemen voor mijn situatie en voor alle gebeurtenissen die ik als problemen zie. Ik weet dat het nemen van verantwoordelijkheid betekent niets of niemand de schuld geven van mijn situatie (ook niet mezelf). Ik weet ook dat er in elk probleem een gelegenheid schuilt, en door alert te zijn op gelegenheden, kan ik dit moment transformeren tot iets gunstigers.
3- Vandaag zal mijn bewustzijn geworteld blijven in weerloosheid. Ik zal afstand nemen van de behoefte mijn standpunt te verdedigen. Tevens zal ik niet proberen anderen te overtuigen of over te halen tot mijn standpunt. Ik zal open blijven staan voor alle standpunten en niet star vasthouden aan één ervan.

1 Reactie

 1. johny

  Prachtig !!

  Dank voor dit inzicht.

  Terwijl ik het las voelde ik dat ik vroeger zoveel dichter bij die waarheid/mezelf stond dan nu.

  Tijd om mezelf terug te bevrijden van mijn ego….

  Dank

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *